Nowości
 
Zapytania Ofertowe

Aktualne zamówienia:

Brak

Rozstrzygnięte zapytania ofertowe:

1. Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykladowców

- linki do dokumentacji przetargowej 
→ zapytanie nr 1/01/18/10.1.1/7367/16
  formularz ofertowy
  wykaz doświadczenia
wykaz osób 
oświadczenie
doświadczenie - kryterium pozacenowe

Postępowanie rozstrzygniete!
Wygrala oferta firmy "Progenja", ul. Lipowa 5, 05-807 Podkowa Leśna. Oferta wpłynęła 2.02.2018 r. 
Cena za część I i II po 68 175 zł, za III 122 175 zł, za IV 54540 zł

Ze względu na odstapienie od podpisania umowy przez "Progenja" do realizacji zlecenia wybrana zostala firma "Open Education Group" Sp. z o.o.
2. Zamówienie dotyczące materiałów dydaktycznych -

- linki do dokumentacji przetargowej:
- zapytanie nr 2/01/18/10.1.1/7367/16
- formularz ofertowy
- oświadczenie o braku powiązań
Postępowanie rozstrzygniete! Wygrała oferta Profes-Media Piotr Maliszewski; ul. Secemińska 13/93; 01-482 Warszawa; 

cena oferty 79 999,20 zł

3. Zamówienie na opracowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli


Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:

- zapytanie nr 3/08/18/10.1.1/7367/16
- formuaz ofertowy
- oświadczenie

Postępowanie rozstrzygniete! Wygrała oferta, Progenja Anna Jeglińska; ul. Lipowa 5, 05-807 Podkowa Leśna

4. Zapytanie ofertowe dot. realizacji usługi transportowej dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu RPMA.10.01.01-14-7367/16 „Lubię się uczyć” 

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:

zapytanie nr 1/03/19/10.1.1/7367/16
formuaz ofertowy
oświadczenie

Postępowanie rozstrzygnęte: wygrała oferta Komatrans Paweł Mońko