Nowości
 
Program

W projekcie biorą udział następujące szkoły:

1. W Gminie Milanówek - szkoła podstawowa nr 1 i 3
2. W Pruszkowie - szkoła podstawowa 2, 6, 9 i 10
3. W Gminie Sochocin - szkoła podstawowa w Kołozębiu, Smardzewie i Sochocinie.

Szczegółowy zakres tematyczny zajęć, który będzie realizowany w każdej ze szkół znajduje sie w załączonym dokumencie: 

Podział zajęćJeszcze nie zotsały ustalone konkretne terminy zajęć dla poszczególnych grup tematycznych. Jesteśmy na etapie przyjmowania zgłoszeń. Proponwane terminy zajęć pojawią się na naszej stronie po zakończeniu wstępnej fazy rekrutacji do projektu. Wszyscy rodzice, którzy wczesniej zgłoszą udział dzieci w projekcie zostaną poinformowani o możliwych termiach również pocztą elektroniczną.