Nowości
 
Rekrutacja

Rekrutacja do projektu "Lubię się uczyć" będzie się odbywala w systemie ciągłym przez cały czas trwania projektu, tj. w roku szkolnym 2017, 2018 i 2019.

Rodzice, którzy są zainteresowani udziałem dziecka w projekcie, są proszeni o wypełnienie i podpisanie poniższych formularzy oraz przekazanie ich wychowawcy klasy dziecka. Zeskanowane dokumenty można równiez przeslac na adrez email: rekrutacja@lubiesieuczyc.eu zachowując oryginały.

Na wskazany przez Państwa w formularzu adres poczty elektronicznej przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia dziecka do projektu.

Wymagane dokumenty, które należy wypełnić i podpisać:

1. formularz zgłoszeniowy

2. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

3. deklaracja uczestnictwa oddzielnie dla każdej ze szkół (prosimy wybrać właściwy numer szkoły w danej gminie): 

  1. Gmina Milanówek - Szkoła Ppdstawowa nr 1; Szkoła podstawowa nr 3
  2. Gmina Miasto Pruszków - Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 10
  3. Gmina Sochocin - SP Sochocin, SP Kołoząb, SP Smardzewo
Warunki uczestnictwa w projekcie opisane są w Regulaminie rektutacji i uczestnictwa