Nowości
 
Informacje o projekcie

Projekt „Lubię się uczyć” współfinansowany z funduszy europejskich jest adresowany do uczniów klas III-VI w wybranych szkołach województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zachęcić dzieci do spojrzenia na proces nauki jak na przygodę i fascynującą podróż, która mimo iż rozpoczyna się w ich życiu tak wcześnie może przynieść wiele korzyści na wszystkich kolejnych etapach ich życia. Przede wszystkim może im pomóc w dokonaniu właściwych wyborów i sprawić, że ich życie zawodowe w odległej przyszłości nie będzie pracą, tylko dochodowym realizowaniem własnych pasji.

Jest to możliwe, jeśli odpowiednio wcześnie odkryją, co tak naprawdę ich interesuje i jeśli ktoś życzliwy pomoże im ukierunkować ich wrodzone predyspozycje.

W ramach projektu stawiamy sobie taki właśnie cel – udowodnić dzieciom, że zdobywanie wiedzy to przyjemność. Pragniemy pokazać im jak efektywnie się uczyć, jak radzić sobie z trudnościami w nauce i uwierzyć w siebie. Chcemy, aby każde dziecko biorące udział w projekcie odkryło swój potencjał i nauczyło się go rozwijać. Próbując, eksperymentując, a przede wszystkim dobrze się bawiąc i wiele ucząc. Podczas zajęć nie będzie ocen i sprawdzianów. To uczniowie wystawią nam ocenę – jeśli będą z chęcią brać udział w spotkaniach z nauczycielami i trenerami, to będzie oznaczało, że projekt zdał egzamin.

Zakres tematyczny projektu jest podzielony na cztery moduły:                                                                              

1.  Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych realizowane przez nauczycieli danych szkół         
2. Kółka zainteresowań w tym z robotyki, programowania i przedmiotów ścisłych także prowadzone przez nauczycieli
3. Zajęcia rozwoju kompetencji osobistych i przygotowania do przyszłych wyborów z dorosłym życiu zawodowym prowadzone przez specjalistów z zewnątrz, w tym ćwiczenia umiejętności radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym, rozwiązywania konfliktów i pracy zespołowej, warsztaty z technik efektywnego uczenia się i szybkiego czytania, trening umiejętności odkrywania własnego potencjału, podstawy autoprezentacji i planowania przyszłej kariery zawodowej oraz warsztaty kreatywności
4. Rozwijanie kompetencji teleinformatycznych, a w tym między innymi zajęcia dotyczące efektywnego przeszukiwania zasobów Internetu, filtrowania informacji i zasad bezpieczeństwa w sieci

Szkoły biorące udział w projekcie wezmą udział w mini olimpiadzie matematycznej, a dla finalistów przewidziano nagrody. 

Kolejnym elementem projektu są wirtualne narzędzia dydaktyczne, czyli specjalne oprogramowanie do rozwijania zdolności matematycznych, logicznego myślenia i treningu IQ. 

W ramach projektu zostanie również stworzona internetowa platforma interaktywna z rozbudowaną funkcjonalnością pozwalająca na tworzenie innowacyjnych scenariuszy lekcyjnych, zapewniająca stały dostęp do nowoczesnych rozwiązań metodycznych dla nauczycieli i pomocy naukowych dla uczniów z elementami e-learningu. Pomoże to rozwijać współpracę międzyszkolną i pozwoli na wymianę doświadczeń.

Naszą misją w projekcie jest również umożliwienie nauczycielom realizacji ich dydaktycznych marzeń. Stworzenie im warunków, w których będą mogli w sposób indywidualny podejść do każdego dziecka, bez presji czasowej i stresów związanych z koniecznością realizacji oficjalnych programów nauczania. Pomoże to dostrzec w każdym dziecku jego naturalne talenty lub wesprzeć w indywidualnych problemach związanych nie tylko z nauką.

Do projektu zostało wybranych dziewięć szkół z gminy Pruszków, Milanówek i Sochocin. W ramach projektu przewidziano również szkolenia dla nauczycieli oraz zakup sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych, dla wytypowanych przez gminy szkół.

Udział dzieci jest oczywiście dobrowolny, a rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z zakresem tematycznym proponowanych zajęć.
Liczymy na to, że jak najwięcej uczniów skorzysta z programu, który pomoże im spojrzeć na naukę w nowy sposób.