Nowości
 
Home

Lubię się uczyć!!!

Projekt "Lubię się uczyć" jest adresowany do
uczniów klas 
III-VI w wybranych szkołach
województwa mazowieckiego.


Do projektu zostało wybranych dziewięć szkół
z gminy
Pruszków, Milanówek i Sochocin.

Głównym celem projektu jest podniesienie
kompetencji
kluczowych, właściwych postaw
i umiejętności niezbędnych
na rynku pracy u
1310 uczniów oraz wzrost kompetencji

zawodowych 40 nauczycieli.

Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich, nr umowy RPMA.10.01.01-14-7367/16. Całkowita wartość projektu to 1 991 196 zł, a wysokość dofinansowania to
1 592 956,80 zł